Kursus i børns behov og udvikling - psykolog1

Title
Gå til indhold
Rådgivning og kurser
Psykolog1 afholder løbende kurser til udvikling af forældreevner gennem forståelse for børn behov i forskellige aldre .

Kurset “BEDRE FORÆLDRE”

Dine evner som forælder, din forældrefuntion og dine forældrekompetencer handler grundlæggende og mest af alt om, hvorvidt du som forælder er i stand til at imødekomme dit barns eller dine børns individuelle behov. Det er barnets behov for tryghed og for stimulering til udvikling såvel fysisk som kognitivt og socialt. Det er behov, som ændrer sig i takt med barnet vokser og bliver ældre.

Vi afholder kurser for forældre i hvilke behov, der kendetegner børn på  forskellige alderstrin, og hvordan du som forælder bedst muligt imødekommer disse behov. På kurset gennemgås både betydningen afden emotionelle spejling af småbørn og anerkendelse af større børn. Du får gennemgået betydningen af "tryghedcirklen",  ligesom du får indsigt i, hvordan du omsætter det i praksis. Kurset gennemgår i denne sammenhæng også betydningen af rammer og struktur for barnets tryghed, samt hvordan du skaber den bedst mulige struktur og de mest trygge ramme for dit barn. Kurset gennemgår også betydningen af den rigtige grænsesætning for dit barns oplevelse af tillid til dig som forælder.

Endelig gennemgår kurset med baggrund i tryghedscirklen, hvordan du som forælder bedst muligt støtter dit barn i dets fysiske, kognitive og motoriske udvikling i forskellige aldre. Kurset afholdes typisk som et endags kursus fra kl. 09.30 til 17.00 med indlagte pauser og frokost.

Ønsker du kurset afholdt i dit område, vil det kræve mindst 10 deltagere. Kontakt os for mere information.
Psykolog1 aps afholder i egne lokaler kurset “Bedre Forældre” i foråret 2020 således:

I Slagelse:
Lørdag den 15/8 2020 fra kl. 09.30 til kl. 17.00
Kurset i Slagelse afholdes ved mindst 10 deltagere og med højst 20 deltagere.
Tilmelding til kurset i Slagelse er senest den 1/8 2020 på mail til kursus@psykolog1.dk
Prisen for deltagelse i kurset i Slagelse er Kr. 1.200,00 pr. person
Prisen inkluderer:
Formiddagskaffe med kage
Frokost
Eftermiddagskaffe med kage
Kursusmateriale samt kursusbevis
Betaling for deltagelse i kurset i Slagelse er senest den 8/8 2019.

I Støvring:
På grund af Coronavirus, og nedlukningen i foråret 2020 afholdes der intet kursus i Støvring i 2020.

Tilmeldinger er bindende er bindende efter sidste tilmeldingsfrist.
Psykolog1 aps forbeholder sig ret til aflysning af kurserne efter sidste tilmeldingsfrist ved for få tilmeldinger.
Såfremt psykolog1 aps aflyser et kursus refunderes eventuel indbetaling af kursusdeltagelse.

Du kan hente psykolog1 aps' folder om kuset her: BEDRE FORÆLDRE FOLDER
 
Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold